top of page

人們怎麼說

他們的解決方案極大地改善了我們的人力資源管理和整體管理效率,節省了成本,並使我們能夠更好地管理我們的運營。 Suntrend Technology的GoHRM是我們值得信賴的合作夥伴,我們將依靠它來滿足我們在該地區的進一步擴展。”

-財務總監Sam Wong
A&W食品服務有限公司

GoHRM系統受到客戶廣泛認同

認同

100%

節省時間和成本

95%

認同

提高生產力

98%

認同

提高服務質量

96%

認同

優化的管理

無論你…

​​

- 正面臨複雜的法規情況

- 需要幫助處理繁複的文書工作

- 需要數據管理上的支援

- 需要第三方資源來確保合乎法規或公司政策

- 培育人才並需要一個制度留住好員工

- 需要薪資架構諮詢

只要您準備好了解, 我們都樂意助您解決所有人力管理問題,請即聯繫我們。

成爲我們的一份子,我們會做您最強後盾,助貴公司贏在起跑線。

加入我們,讓我們恊助優化你的人事管理事務
cuhk logo.png
LJJ-logo.jpg
e6e4.png
KDDI-logo.png
shuion.png
bridgestone.png
Eslite.png
hangchi.png
36c4ce6535800aac7085051146ff72a.png
logo.png
logo.png
foodpanda.png
rc.png
cuhk logo.png
NCCC.logo.png
GF-logo_CMYK.png
aadf1cb6ffc81455fb2b316421b93ad.png
4d0cf778b1ff0263e9d1282e7b24856.png
1ca4bd2f297bb08a65c60b8cbc4ad43.png
0a5a37340b5843acae32d5a9282a6aa.png
Sensory.png
p p p p p.png
微信图片_20190703170714.png
187076ce2c33fbdf0cd3f2b20a8d89b.png
TinWoLogo.png
sunlight.png
图片9.png
99a529d2ee4f2747d4db623613a9474.png
图片8.png
naturalhome.png
图片2.png
图片5.png
2791ea7a3785c8dd0663efbf00f63e1.png
RoadShow_Logo 拷貝.png
图片4.png
c6b0fb3d3c95354f5a52cdbb476d7a4.png
8892ae97d91da5642b75191d37e07fe.png
图片1.png
a98ad9bbceba1b8fbbee2300433cf5c.png
图片6.png
(SRACP)-logo.png
Client-logo84.png
Client-logo83.gif

©2021 by GoPeople

bottom of page